Knihovna Sobotka - Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce

Z historie knihovny

Historie knihovny

Historie knihovny v Sobotce sahá do čtyřicátých let 19. století.

První známou osobností knihovny byl sobotecký děkan a spisovatel František Vetešník (1784 – 1850), přítel Antonína Marka, významného katolického kněze a buditele z Libuně. Vetešníkova knihovna, uložená ve věži kostela, byla neobyčejně bohatá. Mimo to ale existovaly různé spolkové knihovny, které se roku 1897 sloučily v knihovnu veřejnou.

Od tohoto data se sleduje historie veřejné knihovny. V prosinci tohoto roku městská rada schválila finanční příspěvek pro knihovnu a uvolnila pro ni prostory ve staré radnici.

Tam knihovna sídlila celou první polovinu 20. století.

V roce 1957 se pro nedostatek místa přestěhovala do 1. patra dnešního Městského úřadu, roku 1966 pak do budovy bývalého okresního soudu, později provozovny Technolenu, nyní prodejny potravin. Zároveň byla v tomto roce knihovna vedena první profesionální knihovnicí.

V roce 1975 byly otevřeny nové prostory knihovny v rodném domě básníka Fráni Šrámka a knihovna získala oficiální název Městská knihovna Fráni Šrámka Sobotka.

V těchto prostorách knihovna sídlí i v roce 2006. Jen v letech 1993 – 2003 byla rozšířená o dětské oddělení, které bylo shodou okolností umístěno v původních prostorách bývalé radnice.

Současnost

V současné době má knihovna ve svém fondu cca 15 tisíc knih, pravidelně odebírá 20 titulů denního tisku a časopisů, počet čtenářů se pohybuje kolem čísla 400.

Od roku 1995 začalo s automatizací knihovního fondu pomocí knihovnického systému KP-Sys a postupným vybavováním knihovny výpočetní technikou.

Od ledna 1998 je knihovna součástí Střediska městské kultury Sobotka.

V září 1999 byl do knihovny zaveden internet pro veřejnost.

V prosinci 1999 se začalo s automatizovaným výpůjčním procesem.

V roce 2001 byl knihovnický software KP-Sys nahrazen systémem KP-Win.

V průběhu roku 2002 se provoz knihovny plně zautomatizoval.

V letech 1993 – 2002 se v rámci festivalu Šrámkova Sobotka konaly Knihovnické týdny.

V letech 2006 – 2007 proběhla modernizace interiéru.

Jak se Vám líbí náš web?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...