Knihovna Sobotka - Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce

Internet

Provozní řád (platný od 1. 4. 2016)

Čítárna a studovna s INTERNETEM je veřejné zařízení MěK Fráni Šrámka v Sobotce.

Přístup k internetu je umožněn v prostorách knihovny v hodinách pro veřejnost.

Internet může bezplatně užívat každý občan po předložení občanského průkazu, (děti do 15 let mohou v knihovně na internet jen s písemným souhlasem svých rodičů).

Doba práce s internetem pro uživatele omezena nejdéle na ½ hodiny, (ve výjimečném případě je po dohodě s knihovnicí možné tuto dobu prodloužit).

Uživatelé mohou používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu. Uživatel nese plnou odpovědnost za své zásahy do konfigurace počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky. Knihovna může požadovat uhrazení finančních nákladů za odstranění vzniklé škody.

Informace a soubory získané při práci si mohou uživatelé vytisknout nebo odnést na digitálních nosičích, které budou v knihovně ověřeny antivirovým programem.

Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry.

Uživatelé nesmí v knihovně navštěvovat stránky s erotickým nebo mravně nevhodným materiálem, není povoleno hrát počítačové hry.

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon).

Uživatelé se chovají tiše, tak aby nerušili ostatní návštěvníky knihovny.

U jednoho počítače smí pracovat pouze 2 uživatelé.

Uživatelé mohou využívat konzultace u pracovnic knihovny.

Uživatelé musí dbát pokynů pracovnic knihovny, v případě porušení těchto pravidel může být uživateli zamezen přístup k internetovému místu.

 

Jak se Vám líbí náš web?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...