Knihovna Sobotka - Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce

Pro dospělé

Jak se stát čtenářem

 • K registraci nového dospělého člena knihovny je potřebné:
 • vyplnit údaje na přihlášce (přihlášku obdržíte v půjčovně)
 • předložit ke kontrole údajů občanský průkaz (či jiný identifikační dokument)
 • zaplatit roční poplatek 120,- Kč.
 • Po uplynutí 12 měsíců se registrace obnoví opětovným zaplacením ročního poplatku.

Služby pro dospělé

 • registrace dospělých čtenářů
 • půjčování a vracení knih a časopisů
 • studování materiálů v prostorách knihovny
 • poradenské služby v oblasti literatury (doporučení četby, pomoc v orientaci v literatuře,apod.)
 • pomoc při vyhledávání knih ve fondu knihovny
 • rešeršní služba
 • meziknihovní výpůjční služba
 • připojení k internetu na počítačích knihovny; možnost připojení přes wi-fi
 • tisk a kopírování dokumentů do formátu A3
 • rozvoz knih seniorům a čtenářům se sníženou mobilitou
 • zajištění výpůjček CD a MC s hudbou i mluveným slovem pro nevidomé a těžce zrakově postižené čtenáře

Knižní novinky

Všechny novinky

Tři přání

Autor: Liane Moriarty

Rok vydání: 2016

DEJ SI POZOR NA TO, CO SI PŘEJEŠ, MOHLO BY SE TO VYPLNIT... Říká se "do třetice všeho dobrého a zlého" a pro Kettlovy sestry to platí trojnásob - jsou totiž tro...

Profil knihy

Poprask v sýrové uličce

Autor: Robert Fulghum

Rok vydání: 2016

Robert Fulghum tak, jak ho známe a máme rádi. Je čím dál starší, moudřejší, ale smysl pro humor ani v nejmenším neztrácí. Utvrdí vás v tom, že je každý den plný...

Profil knihy

Život jako hobby

Autor: Marcela Mlynářová

Rok vydání: 2016

Život je barvitý a nevypočitatelný. Deset lidí zažije jednu událost, dva v ní budou vidět tragédii, čtyři věc běžného života, jednoho dokonce pohorší a zbývajíc...

Profil knihy

Láska s chutí makronky

Autor: Sarah Vaughanová

Rok vydání: 2015

Román pro ženy odehrávající se v prostředí populární gastronomické soutěže Hledá se nejlepší pekařka! Každý z účastníků má k zalíbení, které našel v přípravě pe...

Profil knihy

Jak se Vám líbí náš web?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...