Knihovna Sobotka - Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce

Letní semestr VU3V 2023/2024

5. 1. 2024

Termín: 5. únor 2024

Letní semestr VU3V 2023/2024 začíná první přednáškou v pondělí  5. února 2024 v 9:30. Téma semestru: Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě. Organizačním garantem je Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, výukovým garantem pak prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc..

Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek.

Více informací o aktuálním semestru naleznete v příslušné záložce webu knihovny.

 

Jak se Vám líbí náš web?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...